QL Học sinh

Thư viện

Tài nguyên

Lịch công tác
                    Văn bản mới                                                 Tin mới
 Công văn số 89/QĐ-TTg: Quyết định Phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020”
 Công văn về việc tổ chức cuộc thi viết về Trường học mới VNEN
 Luật Viên chức số: 58/2010/QH12
 Quy định văn hóa công sở
 Hướng dẫn sinh hoạt Liên đội dưới cờ
 Công văn số 1792/SGDĐT-GDCN-TX về Hướng dẫn công tác Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2014 - 2015
 Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT về Ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học
 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTH năm học 2014-2015
 Công văn số 678 về Hướng dẫn tổ chức Ngày hội học sinh Tiểu học năm học 2013-2014
 Thông tư ban hành điều lệ hội thi giáo viên làm tổng phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi
   
ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN NHIỆM KỲ 2018 - 2019
ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NHIỆM KỲ 2018 - 2019
Giới thiệu sách tháng 9
Hội nghị Công chức, viên chức và lao động năm học 2018 - 2019
TH Duy Ninh: Sôi nổi ngày hội "Học sinh vui khoẻ - Tiến bước lên Đoàn", kỉ niệm 87 năm ngày thành lập đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh năm học 2017 - 2018
Trường Tiểu học Duy Ninh tổ chức Chương trình ngoại khóa phòng ngừa, giảm nhẹ rủi ro thiên tai cho học sinh
Trường TH Duy Ninh với Hội thi "Chỉ huy đội giỏi cấp Huyện"
HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY 22/12 CỦA LIÊN ĐỘI - CHI ĐOÀN TRƯỜNG TIỂU HỌC DUY NINH NĂM HỌC 2017 - 2018
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TIỂU HỌC DUY NINH TỔ CHỨC NGÀY HỘI "THIẾU NHI VUI KHỎE - TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN", NĂM HỌC 2016 - 2017
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TIỂU HỌC DUY NINH TỔ CHỨC SƠ KẾT HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2016 - 2017
Các Văn bản thuộc Lĩnh vực: "Giáo dục"
Có file đính kèm Mã số: 0001 Ngày ban hành: 27.10.2010
Quyết định của Sở GD
Đang tóm tắt nội dung
Cập nhật vào: 07:38 28.10.2010    Đã xem: 817    Xem chi tiết

Có file đính kèm Mã số: 0002 Ngày ban hành: 02.12.2010
36 /2009/TT-BGDĐT
THÔNG TƯ Ban hành Quy định kiểm tra, công nhận Phổ cập giáo dục tiểu học và Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi
Cập nhật vào: 11:33 02.12.2010    Đã xem: 701    Xem chi tiết

Có file đính kèm Mã số: 0004 Ngày ban hành: 02.12.2010
Kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học : 2010-2011 - Số 10/2010/KH
Cập nhật vào: 11:42 02.12.2010    Đã xem: 674    Xem chi tiết

Có file đính kèm Mã số: 0005 Ngày ban hành: 02.12.2010
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010- 2011 của cấp Tiểu học
Cập nhật vào: 11:44 02.12.2010    Đã xem: 707    Xem chi tiết

Có file đính kèm Mã số: 0006 Ngày ban hành: 02.12.2010
Về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2010 - 2011 - Số: 3399 /CT-BGDĐT
Cập nhật vào: 11:46 02.12.2010    Đã xem: 669    Xem chi tiết

Có file đính kèm Mã số: 0009 Ngày ban hành: 02.12.2010
Ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông - 28 /2009/TT-BGDĐT
Cập nhật vào: 11:50 02.12.2010    Đã xem: 692    Xem chi tiết

Có file đính kèm Mã số: 0022 Ngày ban hành: 24.12.2010
Bảo đảm an ninh trật tự trường học trong dịp lễ tết
Cập nhật vào: 12:29 24.12.2010    Đã xem: 1201    Xem chi tiết

Có file đính kèm Mã số: 0024 Ngày ban hành: 30.12.2010
Kế hoạch tổ chức giải Điền kinh, Cờ cua năm học 2010-2011
Cập nhật vào: 03:24 30.12.2010    Đã xem: 1188    Xem chi tiết

Có file đính kèm Mã số: 0025 Ngày ban hành: 31.12.2010
Điều lệ trường tiểu học đã sửa đổi ngày 28/12/2010
Cập nhật vào: 08:48 31.12.2010    Đã xem: 3751    Xem chi tiết

Có file đính kèm Mã số: 0026 Ngày ban hành: 31.12.2010
Thông tư 41/2010-BGD&ĐT ban hành Điều lệ trường TH
Cập nhật vào: 08:50 31.12.2010    Đã xem: 1397    Xem chi tiết

Chuyển đến trang 1, 2, 3  [sau]
Lọc Văn bản theo :