QL Học sinh

Thư viện

Tài nguyên

Lịch công tác
                    Văn bản mới                                                 Tin mới
 Công văn số 89/QĐ-TTg: Quyết định Phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020”
 Công văn về việc tổ chức cuộc thi viết về Trường học mới VNEN
 Luật Viên chức số: 58/2010/QH12
 Quy định văn hóa công sở
 Hướng dẫn sinh hoạt Liên đội dưới cờ
 Công văn số 1792/SGDĐT-GDCN-TX về Hướng dẫn công tác Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2014 - 2015
 Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT về Ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học
 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTH năm học 2014-2015
 Công văn số 678 về Hướng dẫn tổ chức Ngày hội học sinh Tiểu học năm học 2013-2014
 Thông tư ban hành điều lệ hội thi giáo viên làm tổng phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi
   
ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN NHIỆM KỲ 2018 - 2019
ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NHIỆM KỲ 2018 - 2019
Giới thiệu sách tháng 9
Hội nghị Công chức, viên chức và lao động năm học 2018 - 2019
TH Duy Ninh: Sôi nổi ngày hội "Học sinh vui khoẻ - Tiến bước lên Đoàn", kỉ niệm 87 năm ngày thành lập đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh năm học 2017 - 2018
Trường Tiểu học Duy Ninh tổ chức Chương trình ngoại khóa phòng ngừa, giảm nhẹ rủi ro thiên tai cho học sinh
Trường TH Duy Ninh với Hội thi "Chỉ huy đội giỏi cấp Huyện"
HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY 22/12 CỦA LIÊN ĐỘI - CHI ĐOÀN TRƯỜNG TIỂU HỌC DUY NINH NĂM HỌC 2017 - 2018
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TIỂU HỌC DUY NINH TỔ CHỨC NGÀY HỘI "THIẾU NHI VUI KHỎE - TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN", NĂM HỌC 2016 - 2017
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TIỂU HỌC DUY NINH TỔ CHỨC SƠ KẾT HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2016 - 2017
Chi tiết nội dung văn bản:
Mã số: 0043
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTH năm học 2014-2015
Cập nhật vào: 09:05 23.09.2014
Cơ quan ban hành: Bộ giáo dục
Ngày ban hành: 06.08.2014
Lĩnh vực: Giáo dục
Nội dung toàn văn:

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4119 /BGDĐT-GDTH

V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ

       GDTH năm học 2014-2015

 

Hà Nội, ngày 06 tháng  8  năm 2014

 

Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo

 Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm giáo dục phổ thông nămhọc 2014-2015; căn cứ Quyết định số 1955/QĐ-BGDĐTngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành khung kếhoạch thời gian năm học 2014-2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáodục thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các sở giáo dục và đào tạothực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 đối với cấp Tiểu học như sau :

A - NHIỆM VỤ CHUNG

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; pháthuy hiệu quả, tiếp tục thực hiện nội dung các cuộc vận động, các phong trào thiđua của ngành phù hợp điều kiện thực tế địa phương.

Tiếp tục chỉ đạo việc quản lí, tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩnăng và định hướng phát triển năng lực học sinh; điều chỉnh nội dung dạy học phùhợp đặc điểm tâm sinh lí học sinh tiểu học; tăng cường giáo dục đạo đức, giáodục kĩ năng sống; chỉ đạo triển khai hiệu quả mô hình trường tiểu học mới, mởrộng áp dụng tại các trường có điều kiện; đổi mới đồng bộ phương pháp dạy, phươngpháp học và kiểm tra, đánh giá; tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ emcó hoàn cảnh khó khăn; tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số, mởrộng áp dụng dạy học theo tài liệu Tiếng Việt lớp 1 - Công nghệ giáo dục ở cáctỉnh, thành phố có nhu cầu; tích cực triển khai dạy học ngoại ngữ theo chươngtrình mới ở những nơi có đủ điều kiện; duy trì, củng cố và nâng cao chất lượngphổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; đẩy mạnh xây dựng trường chuẩn quốc giavà tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lí chỉ đạo, xây dựng đội ngũ giáo viên vàcán bộ quản lí giáo dục; đề cao trách nhiệm, khuyến khích sự sáng tạo của giáoviên và cán bộ quản lí giáo dục. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tintrong dạy học và quản lí.

B - NHIỆM VỤ CỤTHỂ

I. Phát huy hiệu quả,tiếp tục thực hiện nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua

1. Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnhviệc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, củng cố kết quả các cuộcvận động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, "Mỗithầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", tậptrung các nhiệm vụ :

- Thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống,lương tâm nghề nghiệp; tạo cơ hội, động viên, khuyến khích giáo viên,cán bộ quản lí giáo dục học tập và sáng tạo; ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyếtvới các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo.

- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 2325/CT-BGDĐT ngày 28/6/2013 về việcchấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1; Thông tư số 17/TT-BGDĐTngày 16/5/2012 ban hành quy định về dạy thêm, học thêm.

- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý thu chi trong các trường tiểuhọc, thực hiện nghiêm túc theo Công văn số 5584/BGDĐT ngày 23/8/2011 về việctiếp tục chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục. Việc quản lývà sử dụng các khoản tài trợ tự nguyện bằng tiền, hiện vật của các tổ chức, cánhân trong và ngoài nước thực hiện theo Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày10/9/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về việc tài trợ cho cáccơ sở giáo dục.

- Tiếp tục triển khai các biện pháp giảm tỉ lệ học sinh yếu, học sinhbỏ học, bàn giao chất lượng giáo dục, không để học sinh ngồi sai lớp; không tổchức thi học sinh giỏi ở tất cả các cấp quản lí.

2. Tiếp tục thực hiện sáng tạo các nội dung của hoạt động “Xây dựngtrường học thân thiện, học sinh tích cực”, chú trọng các hoạt động :

- Giáo dục đạo đức, kĩ năng sống cho học sinh thông qua các môn học,hoạt động giáo dục và xây dựng quy tắc ứng xử văn hoá. Nhà trường chủ động phốihợp với gia đình và cộng đồng cùng tham gia chăm sóc giáo dục đạo đức và kĩnăng sống cho học sinh. Thực hiện Chỉ thị 1537/CT-BGDĐT ngày 05/5/2014 của Bộ GD&ĐT về tăng cường và nâng cao hiệuquả một số hoạt động giáo dục cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục,đào tạo; Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 ban hànhquy định về quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờchính khóa; Thông tư số 07/2014/TT-BGDĐT ngày 14/3/2014 quy địnhvề hoạt động chữ thập đỏ trong trường học.

- Đẩy mạnh các giải pháp nhằm xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp; đủnhà vệ sinh sạch sẽ cho học sinh và giáo viên.

- Đưa các nội dung giáo dục văn hoá truyền thống, giáo dục thông qua disản vào nhà trường. Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí tích cực, các hoạtđộng văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, dân ca, hoạt động giáo dục ngoàigiờ lên lớp, ngoại khoá phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường và địaphương. Hướng dẫn học sinh tựquản, chủ động tự tổ chức, điều khiển các hoạt động tập thể và hoạt động giáo dục ngoài giờlên lớp.

- Tổ chức lễ khai giảng năm học mới (với cả phần lễ và phần hội) gọnnhẹ, vui tươi, tạo không khí phấn khởi cho học sinh bước vào năm học mới.

- Tổ chức "Tuần làm quen" đầu năm họcmới đối với lớp 1 nhằm giúp học sinh thích nghi với môi trường học tập mới vàcảm thấy vui thích khi được đi học.

- Tổ chức lễ ra trường trang trọng, tạo dấu ấn sâu sắc cho học sinhhoàn thành chương trình tiểu học trước khi ra trường (tuỳ điều kiện cụ thể, cóthể tổ chức trao giấy chứng nhận của Hiệu trưởng cho học sinh hoàn thành chươngtrình tiểu học và các sinh hoạt tập thể, giao lưu, văn nghệ,…).

II. Thực hiện chươngtrình giáo dục

1. Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông theo Quyếtđịnh số 16/ 2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trêncơ sở đảm bảo mục tiêu của giáo dục tiểu học, các sở/phòng giáo dục và đào tạochỉ đạo các trường chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng pháttriển năng lực học sinh :

1.1. Tăng cường cáchoạt động thực hành vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, chú trọng giáodục đạo đức/giá trị sống, rèn luyện kĩ năng sống, hiểu biết xã hội cho học sinh;

1.2. Điều chỉnh nội dung và yêu cầu các môn học và cáchoạt động giáo dục một cách linh hoạt, đảm bảo tính vừa sức, phù hợp với đốitượng học sinh, thời gian thực tế và điều kiện dạy học của địa phương trên cơsở chuẩn kiến thức, kỹ năng và đinh hướng phát triển năng lực học sinh;

1.3. Triển khai các phương pháp, hình thức tổ chức dạyhọc, giáo dục theo hướng phát huy tính chủ động, tích cực, tự học, phát triểnnăng lực học sinh, chú trọng việc nhận xét, động viên, góp ý học sinh trong quátrình học tập.

1.4. Tiếp tục thực hiện tích hợp dạy học tiếng Việt và các nội dung giáodục (bảo vệ môi trường; bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo; sử dụngnăng lượng tiết kiệm, hiệu quả; quyền và bổn phận của trẻ em; bình đẳng giới;an toàn giao thông; phòng chống tai nạn thương tích; phòng chống HIV/AIDS; ...)vào các môn học và hoạt động giáo dục. Việc tích hợp cần đảm bảo tính hợp lí,hiệu quả, không gây áp lực học tập đối với học sinh và giảng dạy đối với giáoviên.

1.5. Tổ chức hiệuquả sinhhoạt chuyên môn (SHCM) tại các tổ, khối chuyên môn trong trường và giữa cáctrường tiểu học; đưa SHCM trở thành hoạt động thường xuyên, có chất lượng nhằmnâng cao năng lực cho cán bộ quản lí trong chỉ đạo chuyên môn, nâng cao nănglực chuyên môn, kỹ năng sư phạm cho giáo viên trong hoạt động dạy học, kịp thờitháo gỡ những khó khăn về đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới các hoạt động đánhgiá học sinh,... cho giáo viên, tạo cơ hội để mỗi cán bộ, giáo viên được pháthuy khả năng sáng tạo, đóng góp sáng kiến kinh nghiệm nâng cao chất lượng giáodục; chú trọng đổi mới nội dung và hình thức SHCM thông qua hoạt động dự giờ,nghiên cứu bài học.

1.7. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả dạy học Tiếng Việt lớp 1 - Công nghệgiáo dục tại 42 tỉnh, thành phố theo Quyết định số 2055/QĐ-BGDĐT ngày 12 tháng6 năm 2014 về việc ban hành Kế hoạch triển khai dạy học Tiếng Việt lớp 1 – Côngnghệ giáo dục năm học  2014 - 2015.

2. Đối với các trường, lớp dạy học 1 buổi/ngày

Thời lượng tối đa 5 tiết/buổi, tối thiểu 5 buổi/tuần.

Nội dung hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (4 tiết/tháng) thực hiện tíchhợp các nội dung giáo dục Âm nhạc, Mĩ thuật, Thủ công/Kĩ thuật, phù hợp điềukiện thực tế địa phương và nhà trường (truyền thống văn hoá, nghề nghiệp địaphương; năng lực giáo viên và thiết bị dạy học của nhà trường).

3. Đối với các trường, lớp dạy học 2 buổi/ngày

3.1. Thời lượng tối đa 7 tiết/ngày. Hiệu trưởng chủ động xây dựng kế hoạchdạy học 2 buổi/ngày trên cơ sở đảm bảo các yêu cầu :

- Học sinh được tự học có sự hướng dẫn của giáo viên để hoàn thành yêu cầuhọc tập trên lớp, không giao bài tập về nhà cho học sinh. Dạy học các môn họcbắt buộc, các môn học tự chọn; tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động xãhội, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, câu lạc bộ, hoạt động ngoại khoá,…

- Đối với những vùng khó khăn, vùng có đông học sinh dân tộc thiểu số, việctổ chức dạy học 2 buổi/ngày cần lưu ý tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh tăngcường tiếng Việt bằng nhiều hình thức, đa dạng và phong phú để học sinh cónhiều cơ hội giao tiếp bằng tiếng Việt.

- Khuyến khích tổ chức bán trú cho học sinh một cách linh hoạt, đa dạnghoạt động bán trú, có thể tổ chức các hoạt động như xem phim, xem tivi, đọcsách, tham gia các trò chơi dân gian,… cùng với nghỉ trưa trong thời gian giữahai buổi học.

- Động viên phụ huynh, cộng đồng, đầu tư, đóng gópnhân lực, trí lực, tài lực để thực hiện giáo dục toàn diện cho học sinh trong hoạtđộng tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. Với những lớp học có sĩ số đông, tham mưu vớichính quyền để có thêm giáo viên hỗ trợ, trợ giảng.

Sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo các trường tiểu học tham giaChương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP) chuẩn bị tốt cácđiều kiện triển khai dạy học cả ngày năm học 2014 – 2015 theo công văn hướngdẫn dạy học cả ngày của SEQAP. Tích cực duy trì, củng cố và phát triển các kếtquả đã đạt được nhằm đảm bảo tính bền vững của Chương trình.

3.2 Quản lý và thực hiện Dự án Mô hình trường học mới Việt Nam (GPE -VNEN)

Tiếp tục triển khai có hiệu quả mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN) tại1447 trường tiểu học được thụ hưởng dự án, các trường đã nhân rộng mô hình. Tiếptục triển khai nhân rộng mô hình trên tinh thần tự nguyện ở những trường cóđiều kiện. Để triển khai hiệu quả mô hình trường học mới, các sở chỉ đạo thựchiện tốt các công việc sau:

- Chỉ đạo hiệu quả các giải pháp tăng cường tiếng Việt, tậptrung vào giải pháp dạy học theo tài liệu Tiếng Việt lớp 1 - Côngnghệ giáo dục để đảm bảo học sinh lên lớp 2 đạt chuẩn năng lực tiếng Việt.

- Chủ động tuyên truyền giới thiệu chia sẻ nội dung về mô hình trườnghọc mới cho cán bộ quản lý, giáo viên và cộng đồng. Các trường tiểu học cóbiện pháp gắn kết chặt chẽ với phụ huynh và cộng đồng nhằm phát huy vai tròtích cực của phụ huynh và cộng đồng cùng tham gia với nhà trường chăm sócgiáo dục học sinh với các hình thức đa dạng phong phú.

- Tiếp tục tập huấn, trao đổi để triển khai đồng bộ và hiệu quả phương phápdạy, phương pháp học, đánh giá học sinh, tổ chức lớp học nhằm hình thành vàphát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh.

- Sở và phòng giáo dục và đào tạo chỉ đạo cụ thể việc đổi mới sinh hoạtchuyên môn tại các trường, điều chỉnh tài liệu Hướng dẫn học để bồi dưỡngnghiệp vụ chuyên môn và nâng cao năng lực sư phạm cho giáo viên (theo hướng dẫntại Công văn số 86/GPE-VNEN ngày 18/3/2014 về Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn ởcác trường triển khai Mô hình VNEN). Lập kế hoạch, tổ chức cho cán bộ quản lý,giáo viên tham quan, trao đổi giữa các trường triển khai mô hình trường học mớiở địa phương và tham quan, trao đổi với các địa phương khác (nếu có điều kiện).

- Các trường thực hiện nghiêm túc quỹ 1 và quỹ 2 theo quy định tại Sổtay thực hiện Dự án và các văn bản hướng dẫn chi tiêu của Bộ tàichính; giải ngân đúng tiến độ theo kế hoạch công việc.

- Khuyến khích các trường tiểu học quay phim các tiết học điển hình để đưalên trang Web của dự án.

- Tổ chức đánh giá hai năm triển khai mô hình trường học mới tạiViệt Nam để rút kinh nghiệm và từng bước thực hiện nhân rộng mô hìnhra các trường tiểu học ngoài dự án.

3.3. Tiếp tục thực hiện Đề án "Triển khai phương pháp Bàn tay nặnbột ở trường phổ thông giai đoạn 2011-2015" theo Quyết định số6120/QĐ-BGDĐT ngày 01/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, và Công vănsố 3535 /BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013 về việc Hướng dẫn triển khai thực hiệnphương pháp “Bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực khác. Các sở cầnxây dựng kếhoạch thực hiện Đề án "Triển khai phương pháp Bàn taynặn bột” tạiđịa phương. Tiếp tục củng cố, nâng cao số lượng tiết dạy, bài dạy, chủ đề ápdụng phương pháp Bàn tay nặn bột trong các trường tiểu học đãtriển khai phương pháp Bàn tay nặn bột. Tổ chức tốt các hội thảo chuyênđề, dự giờ (cấp trường, huyện, tỉnh) về phương pháp Bàn taynặn bột đểrút bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, triển khai nhân rộng.

3.4. Tiếp tục triển khai thí điểm dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới tạicác trường tham gia Dự án “Hỗ trợ giáo dục Mĩ thuật cấp Tiểu học” thuộc 6tỉnh, thành phố (Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Đà Nẵng, Hải Dương,Ninh Bình), tổ chức tập huấn triển khai mở rộng tại các trường theotinh thần tự nguyện.

3.5.Triển khai dạy học ngoại ngữ :

a) Triển khai chương trình Tiếng Anh thực hiện Đề án “Dạy và học ngoại ngữtrong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” theo Quyết định số1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

Triển khai dạy học Tiếng Anh theo Quyết định số 3321/QĐ-BGDĐT ngày12/8/2010 về việc ban hành Chương trình thí điểm Tiếng Anh tiểu học và các vănbản hướng dẫn riêng, lưu ý :

- Các giáo viên đạt chuẩn về năng lực tiếng Anh, đã được bồi dưỡng về dạyhọc tiếng Anh tiểu học phải được bố trí dạy Chương trình thí điểm với thờilượng như sau : ở các trường dạy học 2 buổi/ngày bố trí dạy 4 tiết/tuần; ở cáctrường khác thì do nhà trường linh hoạt sắp xếp thời gian phù hợp, không bắtbuộc dạy hết chương trình. Lưu ý dạyđủ 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cho học sinh, trong đó tập trung phát triểnhai kĩ năng nghe và nói.

- Các giáo viên chưa đạt chuẩn năng lực tiếng Anhhoặc chưa được bồi dưỡng về phương pháp dạy tiếng Anh tiểu học thì được bố tríđi học để đạt chuẩn/yêu cầu trước khi phân công dạy học.

- Tập huấn bồi dưỡng thường xuyên về phương phápdạy học, đánh giá thường xuyên, đánh giá định kì cho đội ngũ giáo viên tiếngAnh ở tiểu học.

Ở những nơi có nhu cầu và điều kiện, có thể tổ chức dạy học các tiếng nướcngoài khác theo chương trình và tài liệu đã được Bộ thẩm định và cho phép thựchiện.

Riêng môn Tiếng Pháp, dạy học theo hướng dẫn của Ban điều hành Đề án tăngcường tiếng Pháp (VALOFRASE) của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Việc dạy ngoại ngữ 2 được triển khai ở những nơi đủđiều kiện và do phụ huynh, học sinh tự nguyện tham gia, sở giáo dục và đào tạochỉ đạo theo tinh thần của Thông tư  số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 ban hànhquy định về Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờchính khóa.

 b)Về tài liệu dạy học: Các sở giáodục và đào tạo thực hiện công văn số 4329/BGDĐT-GDTH ngày 27/6/2013 về việcchấn chỉnh việc sử dụng sách giáo khoa, tài liệu dạy học Tiếng Anh tiểu học;chịu trách nhiệm hướng dẫn, quản lý, kiểm tra, giám sát việc các trường tiểuhọc thực hiện các chương trình liên kết, chương trình có yếu tố nước ngoàivàchịu trách nhiệm về kết quả học tập của học sinh.

3.6. Tiếp tục thực hiện tổ chức dạy học môn Tin học theo Chương trình giáodục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006của Bộ Giáo dục và Đào tạo ở những nơi có đủ điều kiện. Đẩy mạnh các hoạt động giáo dụccó nội dung Tin học – Công nghệ thông tin dưới hình thức các câu lạc bộ để họcsinh được tiếp cận, hình thành các kĩ năng học tập, nghiên cứu sáng tạo.

III. Sách, thiết bị dạy học

1. Sách                                                            

 - Sách quy định tối thiểu đối với mỗi học sinh :

 

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

1. Tiếng Việt 1 (tập 1)

2. Tiếng Việt 1 (tập 2)

3. Vở Tập viết 1 (tập 1)

4. Vở Tập viết 1 (tập 2)

5. Toán 1

6. Tự nhiên và Xã hội 1   

1. Tiếng Việt 2

(tập 1)

2. Tiếng Việt 2

(tập 2)

3. Vở Tập viết 2 (tập 1)

4. Vở Tập viết 2 (tập 2)

5. Toán 2

6. Tự nhiên và Xã hội 2

 

1. Tiếng Việt 3 (tập 1)

2. Tiếng Việt 3 (tập 2)

3. Vở Tập viết 3 (tập 1)

4. Vở Tập viết 3 (tập 2)

5. Toán 3

6. Tự nhiên và Xã hội 3

 

1. Tiếng Việt 4 (tập 1)

2. Tiếng Việt 4 (tập 2)

3. Toán 4

4. Đạo đức 4

5. Khoa học 4

6. Lịch sử và Địa lí 4

7. Âm nhạc 4

8. Mĩ thuật 4

9. Kĩ thuật 4

1. Tiếng Việt 5 (tập 1)

2. Tiếng Việt 5 (tập 2)

3. Toán 5

4. Đạo đức 5

5. Khoa học 5

6. Lịch sử và Địa lí 5

7. Âm nhạc 5

8. Mĩ thuật 5

9. Kĩ thuật 5

- Cáctrường tiểu học xây dựng tủ sách dùng chung; bảo đảm ngay từ khi bước vào nămhọc mới tất cả học sinh đều có sách giáo khoa để học tập.

- Giáo viên cần hướng dẫn sử dụng sách, vở hàng ngày để học sinh không phảimang theo nhiều sách, vở khi tới trường; sử dụng có hiệu quả sách và tài liệucủa thư viện nhà trường. Nơi có điều kiện thì tổ chức cho học sinh để sách vở,đồ dùng học tập tại lớp.

 - Các Sở huy động các nguồn kinh phí để thực hiện việc cấp sách giáokhoa, không thu tiền đối với học sinh ở địa bàn đặc biệt khó khăn, học sinh làcon liệt sỹ, con thương binh.

- Khuyến khích các trường áp dụng mô hình “thư viện xanh”, “thư viện thân thiện”,…phùhợp điều kiện thực tế.

2. Thiết bị dạy học

- Tổ chức kiểm tra, rà soát thực trạng cơ sở vật chất,thiết bị dạy học (TBDH) để có kế hoạch sửa chữa và bổ sung kịp thời theo danhmục thiết bị dạy học tối thiểu đã ban hành (Thông tư số 15/2009/TT-BGDĐT ngày16/7/2009), đồng thời quản lí tốt việc sử dụng và bảo quản đồ dùng dạy học. Thựchiện Công văn số 7842/BGDĐT-CSVCTBTH ngày 28/10/2013 về việc đầu tư mua sắmthiết bị dạy học, học liệu các cơ sở giáo dục đào tạo.

- Các sở chỉ đạo từng bước mua mới, thaythế, sửa chữa bàn ghế đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của Thông tư số26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT ngày 16/6/2011 về Hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghếhọc sinh trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông.

- Khai thác các nguồn lực nhằm tăng cường các TBDH hiệnđại, thiết bị dạy học có yếu tố công nghệ thông tin, phần mềm dạy học môn TiếngViệt, Toán, Tự nhiên và Xã hội.

- Xây dựng và tổ chức các sânchơi vận động ngoài trời, trong đó có các loại đồ chơi, thiết bị vận động phùhợp với học sinh tiểu học. Bảo quản tốt và sử dụnghiệu quả đàn piano kĩ thuật số trong giờ học âm nhạc và các hoạt động giáo dụckhác.

- Bồi dưỡng, nâng cao trình độ

File đính kèm
Dạng file: doc
Dung lượng: 160.50 Kb

Thống kê
Đã xem: 932
Đã tải về: 1
Lọc Văn bản theo :